Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Statuta Metropolitanae Ecclesiae Pragensis anno 1350 conscripta.

Podlaha Antonín, 1905
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Editiones archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani Capituli Pragensis, opus 5.