Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Za pravdou a krásou. Aloisiánské třídenní o 14 promluvách : jako pomůcka pro duchovní cvičení mládeže katolické.

Rybák Josef, 1926
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně