Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Nevezmeš jména Božího nadarmo

Braito Silvestr Maria Josef, 1947
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 1. až 3. přikázání Boží

3. neznm. vyd. (1. a 2. vyd. 1942). OCR je ručně zkontrolováno, Pán Bůh odplať!