Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Počátky křesťanství mezi Slovany. Část prvá, Slované jižní. Část druhá, Slované severní.

Ježek Jan, 1880
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Hlasy Katolického spolku tiskového 10, 1879, č. 6; 11, 1880, č.1.