Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Anthologie středověké poesie svatováclavské

Bitnar Vilém, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci