Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církev Kristova ve svém rozšíření, pronásledování a vítězství.

Pozbyl Alois, 1921
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Je uvedeno jako Díl 3. Sv. 2; otec Pozbyl měl zřejmě v úmyslu zpracovat více náboženských themat.