Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Výchova karakteru

Gillet Martin Stanislas, 1932
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika a esthetika

Jen ještě 1. vyd. 1931 jako Filosofická knihovna, sv. 2. Vyd. 1932 už jako. Dominikánská edice Krystal, sv. 13.