Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Oheň lásky

Rolle Richard, 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Dominikánská edice Krystal, sv. 5.