Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Svaté Kateřiny Sienské Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti. Dialogus brevis S. Catharinae Senensis, de acquirenda vera perfectione.

Caterina da Siena (svatá), 1938
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Soukromý tisk Krystal, sv. 7 (toto číslo není uvedeno). Latinsky i česky.