Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Modlitba veľký prostriedok spásy

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1944
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Vyšlo ještě předtím 1943. Pozn.: Je uvedeno jako Edícia Životom, sv. 1. Zřejmě bylo úmyslem vydavatele (Ružomberok, Lev 1943, 2. vyd. Bratislava) vydávat novou edici, avšak další svazky jsme už nenalezli. Jde o něco jiného, než byly sešitky Životom – viz 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).