Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svaté dětství

Soukup Emilian František, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Jediné vyd. Školské sestry OSF, sv. 27.