Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Rozpravy o náboženství vôbec. Diel I. Rozpravy o náboženstve zjavenom. Diel II.

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1888
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Náš spolupracovník B. Š. obě knihy nově kvalitně naskenoval. Pán Bůh odplať!