Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Úvod do četby Nového zákona

Merell Jan, 1952
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Vyšlo 1947, ve dvou dílech 1948?, přeprac. 1952, opět ve dvou dílech 1963, potom 1970, 1979 a 1991 (Merell Jan, * 1904, † 1986); předložené vyd. se i z kulturně historického hlediska snad jeví nejpříhodnějším.