Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ochrana Marie

Procházka Matěj († 1889), 1855
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

1. Mocná Marie Panny ochrana Anděliky Kaggiolové (a bitva Lepantská). 2. Mocné Marie Panny ochrana v životě Moravanův.