Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Nábožné výlevy. Poučná a obradná modlitebná kniha s jednotným cirkevným spevníkom pre katolického kresťana na používanie v kostole i doma.

Radlinský Andrej Ľudovít, 1945
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Části misálů

1. vyd. 1855, 5. vyd. 1881, zveřejňujeme 14., opr. a dopl. vyd. Děkujeme za dar Knihovně.