Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Z duševního bojiště. Literární statistické črty.

Vaněček František Xaver, 1892
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění