Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

P. prof. PhDr. Josef Vašica – život a kompletní bibliografie.

Neuwirth Vladimír, Hradecký František, Sokolová Františka, 1970
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

1. Profesor Josef Vašica. Jeho život, vztahy k rodině a k rodnému kraji. Sborník k 110. výročí jeho narození. Neuwirth Vladimír, Hradecký František aj red., 1994.
2. Soupis prací profesora Vašici. Sokolová Františka, 1995 – v publikaci Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. Soupis a popis, s bibliografií prací dr. Josefa Vašici. Rudlovčáková Helena, Hauptová Zoe red., 1995.