Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek třetí.

Ekert František, 1896
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Červenec – září. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 83.