Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Naše pohádky

Baar Jindřich Šimon, 1932
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Vyšly dvakrát: 1921 a 1932.