Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolíci moroví

Green Julien (pod pseudonymem Delaporte Theophile), 1932
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus)

Orig. Pamphlet contre les catholiques de France, 1924. Česky víckrát nevyšlo. Kurs, sv. 27.