Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Škola ženských prací ručních. 1. Pletení. 2. Háčkování. 3. Šití. 4. Uzlovatina. 5. Pletivo. 6. Protahování. 7. Vyšívání. 8. Methodika ženských prací ručních pro pětitřídní obecné a třídní školy měšťanské.

Srbová-Lužická Anna aj. red., 1910
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura pro odborné školy pro ženská povolání – úzce navazuje na etnografii

1. 1. vyd. 1876, 2. vyd. oprav. a důkladně prohlédnuté 1901.
2. 1. vyd. 1878, 2. vyd. oprav. a důkladně prohlédnuté 1901.
3. 1880. 4. 1881. 5. 1882. 6. 1883. 7. 1885.
8. 1. vyd. 1885, 2. vyd. oprav. a důkladně prohlédnuté 1910.
K dokonalosti souboru by náleželo už jen u sv. 1 a sv. 2 nahradit 1. vyd. druhým – perspektivně připravujeme.