Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolický katechismus v otázkách a odpovědích čili Rukověť u přednášení a vysvětlování katechismu pro druhou třídu obecných škol.

Hejbal Antonín, 1864
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Vyšel třikrát: 1856, 1860 a 1864.