Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Malé hodinky nejblahoslavenější Panny Marie.

Hejčl Jan, 1926
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář