Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Naši miláčkové. Obrázkový život světců, na Moravě zvláště ctěných.

Pozbyl Alois, 1918
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

(název pokračuje:) Vhodnými obrazy opatřený a ve prospěch apoštolátu svatého Cyrilla a Methoděje vydaný nákladem spisovatelovým.