Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vlast. Vydavatelský spolek Družstvo Vlasť a měsíčník Vlasť (později Vlast).

Šisler Petr, Flekáček Josef, 2008
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

1. Vlast 1884 – 1941. Šisler Petr, 2008. Zkrácený separát, se souhlasem autora.
2. Deset let "Vlasti". Ukazatel obsahu desíti ročníků "Vlasti" 1884 – 1894, v upomínku desítiletého trvání časopisu "Vlasti". Flekáček Josef, 1895; výtisk je neúplný – zdá se, že úplný výtisk už nikde neexistuje, že všechny byly k dnešku zničeny.

Vlajkovou lodí nakladatelství Vlast byl časopis Vlast vydávaný od roku 1884-1941..