Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Veleslavín. Mravoučná hospodářská kniha.

Sychra Matěj Josef, 1847
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 18.