Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Životy, skutky a utrpení Svatých a Světic Božích. Díl 1 až 5.

Karlík Hugo Jan, 1860
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Díl 1, 1845 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 17. Díl 2, 1848 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 21. Díl 3, 1850, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 27. Díl 4, 1856, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 41. Díl 5, 1858, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 43. Pro velký rozsah uveřejňujeme ve 12 částech – po jednotlivých měsících v roce.
Kromě toho otiskujeme zvlášť jednak jména celého církevního roku a jednak souhrn toho, co je v knihách mimo jednotlivé měsíce (t. j. pohromadě začátky a konce všech knih).