Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kde jest reformace? Ku předložené otázce na základu studií historických všem povážlivým lidem.

Řehák Karel Lev, 1894
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

Odpovídá Karel Lev Řehák.