Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život křesťanské děvečky. Pěkná povídka, jak nábožná děvečka považuje a ctí hořké utrpení Pána Ježíše.

Pešina Václav Michal, rytíř(?), 1840
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 11. Pozn.: autorství čerpáme z knihy Svatodenní pořádek a pobožná děvečka, 1851, v níž je ke sv. 6 vydaného Dědictvím připojena právě tato kniha.