Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Důkazy jsoucnosti Boží a dějiny jejich.

Vychodil Pavel Julius, 1889
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu jednom, De Deo uno