Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Rodina Bohověrných z Dolan. Aneb Obraz křesťanského obcování v předivných případnostech a strastech života.

Rädlinger Johann Michael, 1837
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 5. Připojujeme recensi z ČKD 1837, č. 4, str. 655n. Z něm. Die Familie Traugott von Friedheim, oder die wahren Grundsätze und Früchte der christlichen Erziehung, 1833.