Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Úpadek a sláva českých dějin

Voříšek Rudolf, 1939
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Celkový dějepis Zemí Koruny české

test ukládání