Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Latinská mluvnice (I. Tvarosloví, II. Skladba)

Kořínek Josef, 1922
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010153: (název pokračuje:) kterou ku potřebě žáků zvláště nižších a středních tříd gymnasijních sepsal Josef Kořínek. Poslední vyd.: I. 1920, otisk 8. vyd. z r. 1916, II. 8. vyd. 1922. Poprvé vyšlo (I. a II. pohromadě) 1873. Připojujeme 5. vyd. (I. a II. také ještě pohromadě) z r. 1890.