Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

A kdo vás zabije ... Život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech.

Hoffmann Bedřich, 1946
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj se socialismem (korporace, oligarchové) nacionálním nebo internacionálním