Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Mše svatá

Beneš Josef, 1951
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Edice Listy víry, sv. 5.