Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jesličky. Pokoj lidem dobré vůle.

Jirků Bohumír, 1951
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky

Edice Listy víry, sv. 4. Autenticitu prohlášení prelátů jsme neověřovali.