Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církevní dějiny v přehledu a obrazech

Ráček Blažej, 1940
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání