Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Volná myšlenka. Co jest – co činí – co hlásá.

Mazzella Orazio, 1932
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení:

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 12.