Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Úvod do zbožného života

François de Sales, svatý, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

Dominikánská edice Krystal, sv. 87.