Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Zrcadlo věčné blaženosti čili vzestup duše k Bohu s Kristem, v něm a skrze něho.

Ruusbroec Jan van, blahoslavený, 1946
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Dominikánská edice Krystal, sv. 74.