Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Z legend českého baroka

Kalista Zdeněk, 1934
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Dominikánská edice Krystal, sv. 17.