Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Odevzdanost do vůle Boží. Duchovní cvičení o čisté lásce.

Piny Alexandre, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

1. vyd. 1939. Dominikánská edice Krystal, sv. 44. Orig. Retraite sur le pur amour, ou Pur abandon à la divine volonté. Piny Alexandre (* 1640, † 1709), 1683 (nepatrně odlišný název), 1684, 1695.