Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta apoštolské svatosti. Třetí řád sv. Dominika.

Dacík Reginald Maria, 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Dominikánská edice Krystal, sv. 48.