Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pier Giorgio Frassati. Život vítězného mládí.

Cojazzi Antonio, 1934
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Poprvé vyšlo r. 1934 česky jako Dominikánská edice Krystal, sv. 18, a slovensky. Český dotisk 1935 a 1938, stručný výtah 1941. Naposledy z nové sazby ozn. jako 4. vyd. 1947.