Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

O věčné moudrosti

Henricus de Segusia, 1937
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Dominikánská edice Krystal, sv. 26. 2. vyd., přeloženo ze staré němčiny (autor zván Heinrich [von] Suso, český překlad jej zove Jindřich Suso). Poprvé česky vyšlo L. P. 1895 v jiném překladu (autor zde nazván Seuse Heinrich). Lat. originál Horologium aeternae sapientiae. Děkujeme čtenáři M. za OCR (formatovano pro Kindle 3).