Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Zjevení svatého Jana apoštola.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1946
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

(IV. díl) Texty Zjevení s úvahami a výkladem podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. Oba soubory .pdf jsou z různých exemplářů.