Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svatého Jana od Kříže učitele církevního Temná noc. Spisy svazek 2.

Juan de la Cruz, svatý, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Duchovní poesie

Dominikánská edice Krystal, sv. 56. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.