Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

In Vetus Testamentum: 1. Super Iob 2. Super Psalmos. 3. In Canticum. Commentaria cursoria: 1. Super Isaiam1.

Thomas de Aquino, svatý, Aegidius de Roma, Haimo Altissiodorensis, 1876
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

Opera omnia, sv. 18. Druhý a třetí autor se týká – a to jen dle moderních náhledů – jen Cantica Canticorum.