Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Světový eucharistický kongres v Chicagu a účast katolíků z Československa

Hanuš Josef, Myslivec Václav, 1927
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Napsali Msgre. doc. ThDr. Hanuš Josef (* 6. 1. 1876 Ohnišťany u Nového Bydžova, † 20. 4. 1928 Praha) a V. Myslivec (konservativně katolický politik, odpůrce Šrámka).