Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dejiny sv. Cirkve. K poučeniu a vzdelaniu. Sväzok I. Dejiny sv. Cirkve starého veku. Sväzok II. Od roku 101 do roku 313 po Kr. P.

Truchlý Andrej, 1895
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

Sv. I. 1890. Spolok sv. Vojtecha, sv. 45. Dar naší knihovně. Sv. II. Spolok sv. Vojtecha, sv. 58. Rovněž dar naší knihovně. Pán Bůh odplať!